Promentor Solutions Oy                                           LEHDISTÖTIEDOTE

Rajavartiolaitos                                                           Julkaisuvapaa heti

 

Rajavartiolaitokselle digitaalinen venäjän kielen keskusteluopas

Rajavartiolaitos ottaa käyttöön digitaalisen rajatilanteiden venäjän kielen keskusteluoppaan. Keskusteluopas toimii pilvipalveluna tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Palvelu on tarkoitettu käytännön tueksi venäjänkielisissä rajatarkastus- ja rajavalvontatilanteissa. Sovellus sisältää tuhansia rajatilanteisiin sopivia keskustelumalleja.

 Keskusteluopas sisältää noin 9500 sanaa venäjäksi suomenkielisin vastinein. Jokapäiväisiin rajalla tapahtuviin puhetilanteisiin liittyviä venäjäkielisiä fraaseja on noin 1500 myös suomenkielisin vastinein. Digitaalisesta keskusteluoppaasta voi hakea yksittäisellä sanalla, lauseella tai aiheotsikolla suomenkieliselle ilmaisulle venäjänkielisen vastineen tai päinvastoin. Venäjänkieliset lauseet ovat kuunneltavissa. Opas palvelee sekä asiakasta että viranomaista ja edesauttaa rajanylitysliikenteen sujuvuutta. Kysymykset ja ohjeet voidaan esittää asiakkaalle tabletilta venäjäksi ja asiakkaan kysymyksiin hakea suomennos.

Keskusteluopasta voivat käyttää myös Raja- ja merivartiokoulun oppilaat. Oppilaat voivat harjoitella sanoja, lauseita sekä fraaseja verkkopalvelussa olevan kielistudion avulla. Palvelu mahdollistaa myös koko rajavartiolaitoksen henkilöstön omaehtoisen ammatillisen kielitaidon ylläpidon ja kehittämisen. Opas on tuotettu Sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF, Internal Security Fund) myöntämällä tuella. Palvelun Rajavartiolaitokselle tuottaa suomalainen Promentor Solutions Oy.

 Promentor Solutions Oy

Promentor Solutions Oy on erikoistunut digitaalisiin kielipalveluihin. Räätälöidyt palvelut (Promentor Custom Made) tarjotaan omalla alustalla yrityksille, julkishallinnolle ja oppilaitoksille. Yritys on palkittu useaan otteeseen innovatiivisista digitaalisista kielenoppimisratkaisuista. Valmiina on yli 50 erilaista kielisisältöä kahdeksaan eri kieleen. Kielet ovat englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, suomi, venäjä ja kiina. www.promentor.fi

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja merellisen turvallisuuden viranomainen. Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajojen valvonta maastorajalla ja merialueella sekä rajatarkastukset maarajan ylityspaikoilla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merialueella. Euroopan unioniin ja Schengenin sopimuksiin liittymisen myötä on toiminta keskitetty niin sanotulle ulkorajalle. www.raja.fi

Raja- ja merivartiokoulu

Raja- ja merivartiokoulu on Rajavartiolaitoksen kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos. Raja- ja merivartiokoulu on EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kumppanuusoppilaitos (Partnership Academy). www.raja.fi/rmvk

Lisätiedot:

Juha Telkkinen, Toimitusjohtaja, Promentor Solutions Oy

juha.telkkinen@promentor.fi, +358 400 440 443

Ari Kääntä, FM, Kielten opettaja (venäjä, englanti), Raja- ja merivartiokoulu

ari.kaanta@raja.fi, +358 295 429 410