Opiskelun aloittaminen

Promentorin kurssit ovat suomalaisten pedagogien tuottamia ja toimivat tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella, joten voit opiskella juuri silloin kun sinulla on aikaa.  Pääsetkin parhaimpaan tulokseen, kun harjoittelet joka päivä pienempinä annoksina, sen sijaan että yrität omaksua suuren määrän tietoa kerralla.

Promentor Web -palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti itseopiskeluun, joka vaatii sinulta aktiivista ja itsenäistä otetta.

 • Kielistudion avulla voit kuunnella runsasta äänitemateriaalia ja äänittää omaa puhettasi,
 • monipuoliset interaktiiviset tehtävät ohjaavat sinua oikeaan suuntaan ja antavat välittömästi palautetta vastauksistasi,
 • ohjelma pitää kirjaa tuloksistasi, joten voit helposti seurata etenemistäsi ja tulostesi parantumista.

Opiskelusi sujuu, kun noudatat opiskelussa seuraavaa järjestystä:

 1. Lue ja kuuntele ensin varsinainen lukukappale
 2. Käy läpi kappaleen sanastoa samalla niin, että tunnistat kaikki sanat ja muistat kuinka ne äännetän
 3. Palaa kappaleen pariin ja käy se läpi niin monta kertaa, että ymmärrät koko tekstin pelkästään kuulemasi perusteella
 4. Perehdy samalla kappalekohtaisiin kielioppiselityksiin ja sanontoihin
 5. Kun olet käynyt läpi kappaleen tekstin ja kuuntelun, kannattaa vähitellen siirtyä tekemään kappaleeseen liittyviä harjoituksia
 6. Lopulta kun olet käynyt läpi kurssimateriaalia jonkin aikaa, sinun kannattaa tehdä harjoitusosion testit.

Harjoitus vs. testi

Promentor Web -kurssien tehtäväosio koostuu harjoituksista ja testeistä. Harjoitusten aikana opiskelija saa vinkkejä tehtävien tekemiseen, mutta testien aikana vastaukset tulee antaa täysin itsenäisesti, eikä niitä voi enää vastaamisen jälkeen korjata.


Promentor Web verkkokurssin suorittaminen onnistuneesti

Voit seurata edistymistäsi Tehtävät -välilehdellä. Ohjelma pitää kirjaa suorittamistasi testeistä ja kurssin suorituspisteitä saa suorittamalla testejä. Mitä paremmin suoritat testin, sitä enemmän saat myös suorituspisteitä. Kurssi katsotaan suoritetuksi, kun kurssista on suoritettu vähintään puolet.

Kurssien suorituskriteerit

 • 50-60 Tyydyttävä
 • 60-75 Hyvä
 • 75-90 Kiitettävä
 • 90-100 Erinomainen
Kurssin suorittaminen