Tulevaisuudessa verkon käyttö opetuksessa epäilemättä lisääntyy entisestään. Monet opettajat näkevätkin verkkomateriaalin hyvin tervetulleena lisänä opetukseen. MUTTA se ei ole lähiopetusta korvaava opetusmuoto – päinvastoin! Parhaimmillaan verkkomateriaali ja etäopetus rikastuttavat opetusta ja lisäävät sen mielekkyyttä sekä opettajan että opiskelijan kannalta.

Listasimme parin Promentorin kouluttajan ajatuksia verkkomateriaalin sekä verkon kautta toteutetun opetuksen hyödyistä.

Verkkomateriaali vs. oppikirja:

– Aina puhdas sivu tehtäviä tehdessä, voi toistaa ad infinitum, jolloin asioiden kertaaminen omaan tahtiin on helppoa
– Tehtävien teko on nopeaa, sillä näppäimistön käyttö on helppoa etenkin nuorille
– Opiskelija pystyy heti tarkistamaan oikeat vastaukset
– Tehtävien interaktiivisuus: opiskelija saa vinkkejä ja ohjaavaa palautetta, ei heti valmista vastausta
– Monipuolisia tehtäviä, myös kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia
– Harjoitusosassa apua virtuaaliopettajalta ja oikeinkirjoitusapua Winkkaajalta, jolloin ei tarvitse kirjoittaa koko sanaa uudestaan, jos tekee virheen
– Testiosassa voi testata omat taitonsa
– Tekstien interaktiivisuus: hypertekstit, roolisuoritus, oman äänen tallentaminen ja vertailu natiivin ääntämiseen
– Kappaleiden ja sanastojen kuuntelumahdollisuus (Myös yksittäiset sanat on äänitetty)
– Kurssia voi suorittaa missä vain: työpaikalla, koulussa, kotona, matkalla jne.

Etäopetus vs. lähiopetus:

– Etäopetukseen voi osallistua mistä tahansa, sekä opiskelijat että kouluttaja
– Haastaa kouluttajaa pohtimaan uudenlaisia opetusmenetelmiä, kun face-to-face -kontakti on vain web-kameran kautta
– Verkkokonferenssit ja -koulutus eivät varmasti tule ainakaan vähenemään tulevaisuudessa, joten niitä kannattaa harjoitella
– Koulutus verkon kautta on opiskelijoille hyvää harjoitusta puhelimessa puhumiseen, jolloin ei voi käyttää elekieltä kommunikoinnin tehostamiseksi
– Verkko-oppimateriaalin käyttö opetuksen tukena on luontevaa, kun opetustunnitkin pidetään verkossa
– Etäopetus haastaa kouluttajan kehittämään esiintymistaitojaan ja kommunikointia opiskelijoiden kanssa, sillä näihin taitoihin täytyy kiinnittää verkossa vieläkin enemmän huomiota kuin lähiopetuksessa

Antoisia verkkokoulutuksia toivottavat

Marja-Liisa Ingall, englannin kouluttaja &
Tiina Tanskanen-Kudjoi, ruotsin ja saksan kouluttaja