Kari Hottinen

Kari Hottinen (kari.hottinen@promentor.fi)

Selkeä perusviesti ammatikseen kouluttavalta on, että digitaalista oppimisympäristöä tulisi hyödyntää enemmän – niin hyviä tulokset ovat, ja niin paljon tehokkaampaa oppiminen laitteiden avustuksella on. Oppimistulos on aina suorassa suhteessa opiskeluun käytettyyn aikaan. Oikotietä ei ole.

Tietokoneavusteisen opiskelun tunnilla opiskelijat keskittyvät oppimiseen, he voivat opiskella omaan tahtiin ja omalla tasolla. Opettaja auttaa, neuvoo ja keskustelee. Antaa yksilöllistä opetusta. Yleensä keskittyminen harjoitteluun on täydellistä ja jokainen opiskelija ehtii käyttämään ajan tehokkaasti – tehokkaammin kuin perinteisillä metodeilla, jossa opiskelu etenee usein opiskelijan tason mukaan joko hitaasti tai liian nopeasti. Kurssit ovat käytettävissä myös omatoimiseen opiskeluun omilla laitteilla.

Laitteella on tietysti tärkeä rooli opiskelijalle, kun tabletti, läppäri ja älypuhelin ovat niin merkittävä osa vuorokautista elämää. Laitteita ei tarvitse opiskella. Se on aina käden ulottuvilla ja oikeastaan todella luonteva opiskelun apuväline, ja erityisen hyvin se sopii kielten oppimiseen, missä vuorovaikutteisuuden merkitys on mahdollisesti oppimistuloksen kannalta vieläkin merkittävämpää kuin muissa aineissa.

Uusia kieliä ja kursseja

Promentor kehittyy nyt huimasti. Uusia kursseja ja kieliä on tulossa vuoden 2014 aikana enemmän kuin koskaan. Saamme jatkuvasti kiittävää palautetta ja myös enemmän viestejä yritysmaailmasta, joissa painotetaan sähköisen oppimisen merkityksen kasvua niiden koulutusportfoliossa.

Meillä on käsissä kansallinen tehtävä osaamisen monipuolisena kehittäjänä, ja toivottavasti myös suomalainen vientituote esimerkiksi eurooppalaisen kielitaidon kehittäjänä.

Kari Hottinen
kari.hottinen@promentor.fi