Promentor maahanmuuttajille

Promentor tarjoaa yrityksille Promentor Multi Global -palvelun avulla monikielisen, netti- ja mobiiliympäristössä toimivan välineen vieraskielisten työntekijöiden koulutuksiin.

Toteutamme räätälöidyn suomen- ja/tai englanninkielisen aineiston varustettuna yhdellä tai useammalla tukikielellä, jolloin oppijan motivaatio- ja oppimistaso paranevat merkittävästi. Samalla varmistetaan informaation identtisyys ja ymmärrettävyys.

Äidinkieli tukikielenä

Erityisesti alhaisella kielitaidon tasolla oman kotikielen käyttäminen opiskelun tukikielenä on välttämätöntä. Oppimistulokset ja informaation sisäistäminen varmistuvat ja nopeutuvat.

Seuranta ja hallintamahdollisuus

Promentor Multi Global mahdollistaa opintojen edistymisen ja tulosten seurannan, jolloin esimerkiksi hygieniaan, työturvallisuuteen, työkulttuuriin tai muihin työtehtäviin oleellisesti liittyvien asioiden opiskelua voidaan kontrolloida. Myös opiskelija voi seurata omaa edistymistään. Promentor toteuttaa halutun sisällön Promentor -ympäristössä, jossa käytettävissä ovat oppimisen kannalta tärkeät aistit ja välineet: lukeminen, kuuntelu, näkeminen, puhuminen, harjoittelu, testaaminen ja kehittymisen seuranta. Opiskelu tapahtuu internetin välityksellä, mihin toimitamme tarvittaessa myös laitteet.

Lataa esite (PDF, 350 kt)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tavoitat myyntitiimimme joko puhelimitse +358 (0)20 7981 220 tai sähköpostitse myynti@promentor.fi