Tredu Logo

Englannin opinnoissa Promentor Web tarjoaa sopivan tasaisesti harjoituksia jokaiselle kielitaidon osa-alueelle. Virtuaalinen kielistudio tarjoaa toki mahdollisuuden suullisen kielitaidon harjoitteluun, mutta opiskelijat voivat käyttää Business or Pleasuren tekstikappaleita luokassa ollessaan myös keskustelunaloituksina tai ihan perusharjoitusmalleina ja opiskella näin vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Mahdollisuudet Promentor Webin tarjoaman materiaalin hyödyntämiseen ovat pitkälti kiinni opettajan ja opiskelijoiden mielikuvituksesta.

Lue lisää

Karelia logo

Opiskelija kuulee ja käyttää Promentorin välityksellä riikinruotsia, joten hän rohkaistuu kielen käytössä myös pohjoismaisissa kontakteissa. Promentor mahdollistaa oikean ääntämyksen kehittymisen ja puhumisen harjoittelun. Opiskelu on vuorovaikutteisena mielenkiintoisempaa ja tehokkaampaa erityisesti verrattuna perinteiseen kirjallisten tehtävien ja aineistojen opiskeluun.

Opiskelija voi harjoitella webin välityksellä omaan tahtiin juuri niin paljon kuin haluaa. Samalla oppija totuttautuu laajemminkin verkko-opiskeluun.

 

Lue lisää