HAAGA-HELIA amk:n ja Promentorin yhteistuotantona Suomen Verkko-Opisto -hankkeessa tehtiin liikeviestinnän verkko-oppimateriaaleja neljällä eri kielellä: englanti, venäjä, ruotsi ja kiina. Mukana toteutuksessa oli kielten koulutusohjelman ja johdon assistenttityön opettajia sekä asiakasyrityksiä. Kohderyhminä ovat liiketalouden oppilaitokset ja kaikki kansainvälisesti toimivat yritykset.

Liikeviestinnän kurssit ovat käytännönläheisiä ja monipuolisia ohjelmia, jotka on tarkoitettu sekä itseopiskeluun että opettajajohtoiseen työskentelyyn. Englannin, venäjän ja ruotsin kurssien taitotaso on B1–B2, kiinankielisen liikeviestinnän kurssin lähtötaso on A2.

Englannin liikeviestinnän kurssi sisältää mallit yleisimmistä liike-elämässä käytetyistä asiakirjoista ja muusta kirjeenvaihdosta, kuten tarjouksesta, tilauksesta ja kutsusta, sekä paljon harjoitustehtäviä niihin liittyen. Venäjän kurssilla opetellaan venäläisen liikekirjeen standardeja, rakennetta ja tyyliä, liikekirjeille tyypillisiä kielioppirakenteita sekä sähköpostiviestintää. Kurssi sopii erinomaisesti mm. korkeakouluille sekä yrityksille, joilla on liiketoimintaa Venäjällä. Ruotsin liikeviestintä sisältää myös kulttuuriosion, jossa kerrotaan suomalaisen ja ruotsalaisen yrityskulttuurin eroista. Kiinan kurssi on tarkoitettu noin vuoden kiinan kieltä opiskelleille ja niille, jotka haluavat oppia erityisesti liikekiinaan painottunutta sanastoa ja kommunikointia.

Suomen Verkko-Opisto –hankkeessa mukana olivat seuraavat yritykset ja oppilaitokset: Promentor Solutions Oy, Viope Solutions Oy, Rockway Oy ja Mikrolinna Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Tapiolan lukio, Nummi-Pusulan koulu, Espoon työväenopisto, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto ja Kouvolan kansalaisopisto

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Telkkinen, Promentor Solutions Oy, p. 020 7981 211, juha.telkkinen(at)promentor.fi

Tiina Tanskanen-Kudjoi, Promentor Solutions Oy, p. 050 436 4743, tiina.tanskanen(at)suomenverkko-opisto.fi

Vararehtori (2015) Lauri Tuomi, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu